Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Vít Hloušek o roli prezidenta v politickém systému České republiky

12. března 2015

Vít  Hloušek publikoval v časopise Baltic Journal of Law and Politics studii "Is the Czech Republic on its Way to Semi-Presidentialism?", ve kterém hodnotí ve světle obecné debaty o konceptu semipresidencialismu posun ve výkonu presidentské funkce po nástupu Miloše Zemana. Text je dostupný na tomto odkazu