Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Vít Hloušek o hledání „nového člověka“ italskými fašisty

27. června 2018

Spolu s Kateřinou Hlouškovou publikoval Vít Hloušek kapitolu v kolektivní monografii Svůdnost sociálního experimentu: Nový člověk 20. století, kterou v Nakladatelství Lidových novin vydal autorský kolektiv pod vedením brněnských historiků Lukáše Fasory, Jiřího Hanuše a Denisy Nečasové.

Kapitola rozebírá vize a koncepce proměny člověka tak, jak si je představovali různí fašističtí a fašismu blízcí myslitelé v čele s Gabrielem D´Annunziem a Filippem T. Marinettim a ukazuje, jak se původně vážně míněná snaha radikální transformace italské společnosti a Italů samotných změnila v průběhu první dekády existence fašistického režimu v pouhý rétorický ornament.