Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Vít Hloušek hovořil v Lublani o podnikatelských stranách

7. června 2016

Vít Hloušek organizoval spolu s Ladislavem Cabadou v rámci 21. Výroční konference Central European Political Science Association panel „Strange Vehicles for Strange Leaders:  Business-Firm Parties in Central Europe“, jež se konala na počátku června 2016 v Lublani. V rámci panelu zazněl kromě empirických příspěvků věnovaných Slovinsku, Česku a Polsku také Hlouškův a Cabadův konceptuální příspěvek, v němž se autoři prostřednictvím kritiky konceptů jako strana-firma, franšízová strana, strana bez členů pokusili vymezit minimální definici podnikatelských stran tak, aby byla aplikovatelná v různých areálových kontextech.