Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Vít Hloušek byl zvolen do výkonné rady Inter University Center Dubrovnik

12. června 2017

Vít Hloušek byl zvolen do výkonného výboru IUC v Dubrovníku. Jedná se o prestižní interdisciplinární mezinárodní centrum hostící různé odborné aktivity v oblasti pokročilých studií sociálních věd a podporující mezinárodní akademickou výměnu. Členy centra je zhruba 170 univerzit včetně Masarykovy univerzity.