Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Vít Hloušek a Petr Kaniok v Záhřebu

13. července 2015

Vít Hloušek a Petr Kaniok se ve dnech 29. 6. – 2. 7. zúčastnili konference „Being a citizen in Europe“ a jednání konsorcia projektu 7. rámcového programu „bEUcitizen“ v Záhřebu. Vít Hloušek na konferenci přednesl příspěvek o moravistických stranách. V rámci jednání konsorcia pak oba pracovníci katedry prezentovali stav řešení úkolů, které v projektu zpracovávají.