Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Vít Hloušek a Petr Kaniok spoluautory nové knihy o českém euroskepticismu

21. září 2017

Proč je mezi českou veřejností a českými politiky rozšířeno tolik skepticismu a výhrad k Evropské unii? Změnila zkušenost s členstvím po roce 2004 nějak podobu českého euroskepticismu? To jsou otázky, na které odpovídá nová kniha Europeanised Defiance – Czech Euroscepticism since 2004, jejímiž autory jsou Vlastimil Havlík, Vít Hloušek a Petr Kaniok. Autoři detailně analyzovali dynamiku českého euroskepticismu a využili k tomu koncept evropeizace. Toto unikátní spojení obou konceptů představuje originální a inovativní výzkumný rámec.

Knihu je možné zakoupit zde.