Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Vernisáž a blokový kurz na téma klimatické změny již příští týden

10. dubna 2015

Jménem Fakulty sociálních studií a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Vás srdečně zveme na vernisáž výstavy Záchyt a ukládání CO2 – cesta k omezení emisí v ovzduší, která se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna 2015 v 15.00 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno. Na akci vystoupí zástupci Fakulty sociálních studií, Přírodovědecké fakulty a profesor Olav Bolland z technické univerzity v Norském Trondheimu, kde se technologií zachytávání CO2 intenzivně zabývají. Součástí akce bude také tisková konference, která proběhne od 14 hodin na stejném místě.

Výstava je součástí projektu Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností (viz dřívější zpráva). Cílem projektu je vést diskusi s širokou i odbornou veřejností na téma globálních klimatických změn a poskytnout veškeré dostupné informace o technologii, která může vést k omezení emisí oxidu uhličitého a tím i jejich vlivu na globální vývoj klimatu.

V rámci projektu proběhne ve dnech 16. a 17. dubna na Fakultě sociálních studií blokový kurz, který zájemce z řad studentů seznámí s problematikou klimatické změny, technologií CCS, souvisejícími sociálními a legislativními aspekty a praktickými zkušenostmi s implementací technologie v Norsku.