Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Úspěch našeho studenta v soutěži diplomových prací

7. května 2019

Náš student Jan Krotký zvítězil v soutěži diplomových prací vyhlášené výzkumnám týmen Geomigrace na Přírodovědecké fakultě UK. 

Tématem soutěže byla mezinárodní migrace a Jan uspěl s prací na téma "Sekuritizace neregulérní migrace v Evropském parlamentu v období 2014–2018". Práci vedl doc. Petr Kaniok.

Gratulujeme!