Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Urbanovská na konferenci Defense & Strategy

5. června 2019

V pátek 31. května se Jana Urbanovská zúčastnila mezinárodní konference Defence & Strategy 2019, organizované Centrem bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany a Vojenským výzkumným ústavem. Ve svém příspěvku „Germany and UN peacekeeping operations: winds of change, or business as usual?“ se zaměřovala na otázku, zda v případě Německa dochází k trendu intenzivnějšího zapojování do mírových operací OSN, nebo zda je aktuální nárůst pouhou výjimkou z dlouhodobého trendu symbolické participace.