Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Tým doc. Kříže pracuje na nových grantech

25. ledna 2017

Tým kolem doc. Zdeňka Kříže zaznamenal hned dva úspěchy v grantových soutěžích a v následujících letech bude pracovat na dvou významných projektech s bezpečnostní tematikou.

První projekt, na němž bude pracovat tým ve složení Zdeněk Kříž, Jana Urbanovská a Stanislava Šerfelová, je grant GA ČR „Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu?“. Cíle projektu jsou následující: 1. vyzkoumat, za jakých podmínek a jejich kombinace Německo participuje na různých vojenských operacích typu "out-of-area"  a za jakých nikoli, 2. odvodit, zda SRN praktikuje politiku civilní mocnosti, obchodního státu nebo mocnosti středního řádu; 3. diskutovat schopnost hlavních teorií mezinárodních vztahů vysvětlit německé chování v dané oblasti. Projekt bude probíhat v letech 2017 - 2019.

 

Druhý projekt, na němž Zdeněk Kříž bude pracovat s Martinem Chovančíkem, Zinaidou Bechnou, Janou Urbanovskou, Hanou Votradovcovou a Kateřinou Fridrichovou bude grant Ministerstva vnitra „Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR“. Cílem projektu je zformulovat predikční model eskalace latentních konfliktů v konflikty ozbrojené a na jeho základě vytvořit metodiku predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR. Projekt bude probíhat v letech 2017 - 2020.