Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Tři noví absolventi doktorského studia

24. června 2017

V červnu 2017 úspěšně obhájili své disertační práce tři studenti doktorského studia. Barbora Padrtová graduovala v oboru mezinárodní vztahy s výzkumem sekuritizace amerického diskursu o Arktidě (vizte zde). Vít Dostál se ve svém výzkumu věnoval specifické problematice v rámci oboru evropských studií, paradiplomacii českých krajů (vizte zde). Jana Zatloukalová získala doktorát rovněž v oboru evropská studia, a to za výzkum konzultačních režimů Evropské komise (vizte zde). Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v další kariéře.