Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Tomáš Vlček se stal členem Řídícího výboru letní školy Energy Community

25. října 2016

Tomáš Vlček se stal členem Řídícího výboru letní školy Energy Community a spolu s dalšími akademickými partnery se podílí na odborné garanci projektu. Cílem této mezinárodní organizace je rozšířit pravidla vnitřního energetické trhu EU do zemí jihovýchodní Evropy prostřednictvím právně závazného rámce. Projekt letní školy v této souvislosti nabízí participantům porozumění plné šířky a komplexity energetiky v jihovýchodní Evropě a vytváří tím platformu pro výměnu zkušeností a jejich přenos do praxe.