Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Tomáš Vlček o státní energetické a surovinové politice

17. března 2017

Tomáš Vlček ve spolupráci s Martinem Sivkem a Jakubem Jiráskem (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) a Pavlem Kavinou (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) publikovali text "Lifting lignite mining limits - correction of the Czech Republic raw material and energy policy" v odborném časopise Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy.

Autoři se v textu zabývají korekcí Státí energetické politiky a Surovinové politiky v souvislosti s environmentálními limity těžby hnědého uhlí v České republice, příčinám a důvodům pro tyto korekce a významu tohoto rozhodnutí pro energetickou bezpečnost ČR. Text je dostupný zde