Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Tomáš Vlček o problémech při výstavbě jaderných zdrojů

24. března 2017

Tomáš Vlček a Tomáš Dráb z Ekonomicko-správní fakulty publikovali v časopise Central European Political Studies Review odborný text na téma "Způsoby financování výstavby jaderných elektráren a jejich hrozby".

Financování jaderných elektráren je jednou z nejdůležitějších  (ne-li přímo nejdůležitější) determinantou budoucího rozvoje jaderné energetiky. Cílem článku je vymezit a kategorizovat způsoby (modely) financování výstavby jaderných elektráren a identifikovat potenciální hrozby vyplývající z těchto finančních modelů. Článek je dostupný zde.