Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Tomáš Vlček na konferenci v Petrohradu

13. listopadu 2017

Tomáš Vlček vystoupil na 10. výroční vědecké konferenci ENERGETIKA XXI: Economy, Policy, Ecology v ruském Petrohradu s příspěvkem "Geopolitics of the Nuclear Power Plant Projects in the Baltic Region". V příspěvku se zabýval strategickými zájmy klíčových regionálních hráčů stojícími za projekty jaderných elektráren v Pobaltí a Bělorusku s důrazem na astravěckou jadernou elekrárnu v Bělorusku.