Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Tomáš Vlček a Martin Jirušek na terénním výzkumu v Řecku a Albánii

23. dubna 2016

Martin Jirušek a Tomáš Vlček v minulém týdnu prováděli terénní výzkum v Řecku a Albánii. Navštívili zástupce vládních institucí, akademické obce i nevládních organizací. Výstupy z výzkumu zaměřeného na energetický sektor balkánských zemí budou publikovány v příštím roce.