Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Studujte lidská práva v Benátkách

12. ledna 2016

Do 15. ledna 2016 (druhé kolo do 15. března 2016) se zájemci mohou přihlásit do magisterského programu European Master in Human Rights and Democratisation, na jehož organizaci se za ČR podílí Fakulta sociálních studií. Dvousemestrální program zahrnuje pobyt v italských Benátkách, exkurzi do Kosova a výzkum na jedné z partnerských univerzit. Více informací o programu naleznete na stránkách EIUC