Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Soutěžní úspěch našich studentů

24. září 2016

Minulý týden byly oznámeny výsledky 8. kola projektu „Laboratoř Evropské unie” vyhlašované Zastoupením Evropské komie v ČR ve spolupráci s Odborem komunikacie o evropskych a institucionálních záležitostech Úradu vlády ČR. V soutěži o nejlepší diplomovou prácu s tématikou EU se dařilo našim studentům. Absolventi naší katedry obsadili první dvě místa.

Jako nejlepší byla vyhnodnocená práce Dominika Rusinka na téma "Komparace přístupů zahraničních aktérů k řešení řecké krize".  Na druhém místě se umístila práce Lukáše Hamříka s názvem "Evropská unie na cestě k institucionalizaci procedury Spitzenkandidaten: Realizace očakávaní hlavních proponentů?” Sylaby najlepších diplomových prací budou publikované ve sborníku.

Gratulujeme!