Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Soutěž o nejlepší práci z oblasti energetické ekonomie

19. října 2015

Institut energetické ekonomie při VŠE vyhlašuje již 5. ročník soutěže Energy Economics Contest o nejlepší práci a prezentaci z oblasti energetické ekonomie, do které je možné přihlásit bakalářské, diplomové, seminární a jiné odborné práce.

Dle hlasování odborné poroty budou vyhlášeni vítězové v kategoriích Nejlepší práce, Nejlepší diplomová práce a Nejlepší bakalářská práce. Pro vítěze čeká odměna 10 000 - 15 000 Kč.

Pro přijetí do soutěže je nutné zaslat práci do 22. 11. 2015 na emailovou adresu
ee-contest@institutee.cz, práce musí být napsána v roce 2015.

Více na webu institutu