Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Soutěž o nejlepší diplomovou práci na téma lidských práv

20. října 2015

Liga lidských práv vyhlašuje soutěž o nejlepší bakalářskou nebo magisterskou práci na téma lidských práv. Soutěže se mohou zúčastnit studenti píšící svoji práci na téma lidských práv, jejich ochrany, aplikace, teorie a praxe atd. 

Možnost přihlásit závěrečnou práci do soutěže mají všichni, kteří svoji práci obhájili mezi 1.10.2014 a 30.9.2015 na českých univerzitách. Termín pro přihlášení je do konce roku 2015. Vyhlášení vítězů Lidskoprávní diplomky proběhne v březnu 2016.

Veškeré podrobnosti o soutěži najdete na tomto odkazu