Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Soutěž o nejlepší závěrečnou práci na téma lobbing a reprezentace zájmů

24. srpna 2015

Asociace Public Affairs Agentur (www.apaa.cz) letos vypisuje první ročník soutěže o nejlepší diplomovou, bakalářskou či doktorskou práci na téma lobbing a reprezentace zájmů. Cílem soutěže je podpořit lepší pochopení role lobbingu ve
společnosti a podnítit veřejnou i akademickou debatu o tomto důležitém tématu.

Podmínky účasti:

- Hlavní téma práce: lobbing (v ČR, EU i ve světě), zájmové skupiny, reprezentace zájmů, public affairs, prosazování zájmů v legislativním procesu, apod.

- Práce byla úspěšně obhájena v roce 2015, případně má být v roce 2015 obhájena

- V případě, že obhajoba proběhne až po uzávěrce přihlášek, musí být práce doplněna o doporučující dopis vedoucího práce

- Přihlášené práce musejí splňovat standardní nároky na akademický text pro danou úroveň studia

- Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2015

Práce zasílejte elektronicky na email: info@apaa.czDo předmětu emailu pište Soutez_APAA_2015. Do emailu napište druh a název práce, jméno vedoucího, katedru a školu, na níž jste obhajovali.

Výherce v každé kategorii získá peněžitou odměnu 10,000 Kč a možnost dvoutýdenní stáže v jedné z členských firem APAA. Nejlepší práce budou zveřejněny na webových stránkách APAA.