Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Soutěž nakladatelství Academia pro autory diplomových prací

2. října 2015

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 4. ročník studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. 

Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:

- Vědy o živé přírodě a chemické vědy

- Vědy o neživé přírodě

- Humanitní a společenské vědy.

 

Přihlášený rukopis musí splňovat tyto podmínky:

- Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 28 let

- Rukopis přihlašuje katedra/vedoucí práce, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena

- Rukopis musí získat známku výborně

- Rukopis musí být v českém nebo anglickém jazyce

- Rukopis nesmí být delší než 300 stran.

- Magisterská práce byla obhájena v kalendářním roce 2015.

 

Pokud splňujete výše zmíněná kritéria, zašlete na adresu bohmova@academia.cz:

- Doporučující dopis od vedoucího práce/katedry či šéfa ústavu spolu s uvedením, do které soutěžní kategorie práci hlásí

- Rukopis (v elektronické podobě) – možno i poštou nebo osobně na CD nebo DVD na adresu: Nakladatelství Academia, Marie Böhmová, Vodičkova 40, 110 00 Praha 1

- Posudky školitele a oponenta (poslouží jako vodítko pro porotu, nebudou jinak

zveřejňovány)

- Písemný souhlas studenta s přihlášením práce i s kontakty na něj (e-mail, telefon)

Termín pro zaslání je 15. říjen 2015 (včetně)

 

Porota složená z předních představitelů české vědy bude hodnotit nejenom faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne v březnu 2016, poté se na webu Nakladatelství Academia uveřejní výsledky.

Cena pro vítěze soutěže:

Publikace rukopisu v minimálním nákladu 100 kusů. Publikace bude nabízena ve všech Knihkupectvích Academia, na e-shopu www.academiaknihy.cz a v běžné distribuční síti.