Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Soutěž diplomových prací "Laboratoř EU"

2. června 2015

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky, Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit a vysokých škol v ČR vyhlašuje 6. kolo soutěže Laboratoř EU. Soutěž je určena studentům a absolventům vysokých škol zaměřujícím se na evropskou problematiku. Sylaby nejlépe hodnocených prací budou zveřejněny ve sborníku vydaném Zastoupením Evropské komise v ČR.

Do soutěže mohou studenti nebo absolventi magisterského či navazujícího magisterského studijního programu přihlásit svoji diplomovou práci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Práce se musí týkat aktuálních témat v rámci Evropské unie a musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě nebo vysoké škole, přičemž od obhajoby práce nesmí neuplynout více než jeden rok.

Více informací o způsobu přihlášení a podmínkách soutěže se dozvíte na tomto odkazu.

Termín pro zaslání přihlášky pro 6. kolo soutěže je 15. červenec 2015.