Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Smekal a Šipulová o automatické analýze textu v právním výzkumu

3. října 2018

Hubert Smekal ve spoluautorství s Katarínou Šipulovou a Jozefem Janovským publikoval článek „Searching for a Reference: Using Automated Text Analysis to Study Judicial Compliance“ v časopise Masaryk University Journal of Law and Technology, který je zařazen do databáze SCOPUS. Článek se zabývá přínosy a riziky užití automatické analýzy textu ve výzkumu soudních rozhodnutí.

Text je k dispozici zde.