Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Smekal a Šipulová na workshopu "Legislating from Strasbourg"

10. února 2017

Katarína Šipulová a Hubert Smekal prezentovali na workshopu "Legislating from Strasbourg" na CEELI Institute v Praze v rámci česko-norského projektu LEGIS příspěvek k tématu používání mezinárodního práva ústavními soudy. Workshopu se zúčastnili mj. Andreas Follesdal, Geir Ulfstein, David Kosař či Matthew Saul.

Více zde.