Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Smekal a Pospíšil o lidskoprávních závazcích

17. června 2016

V minulém týdnu vyšla v nakladatelství Leges kniha o mezinárodních lidskoprávních závazcích ČR a SR, jejímiž spoluautory jsou členové katedry Ivo Pospíšil a Hubert Smekal.