Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Skvělý úspěch naší studentky v autorské soutěži Evropské komise

29. dubna 2015

Studentka bakalářského oboru Evropská studia a Mezinárodní vztahy, Markéta Krejčí, uspěla v národním kole celoevropské autorské soutěže s názvem "Tak podobné, tak rozmanité, tak evropské" vyhlášené Evropskou komisí. Práce Markéty Krejčí s názvem "Kam sahá Evropa?" bude spolu s pracemi vítězů ostatních národních kol publikována v denících vydavatelství Vltava Labe Press dne 4. května 2015 v celostátním nákladu. Práci si můžete přečíst i zde.

Za Katedru MVES upřímně gratulujeme!