Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Seminář o energetické efektivitě pro ukrajinské zástupce

24. května 2016

V minulém týdnu jsme na fakultě hostili 19 zástupců různých aktérů energetického sektoru Ukrajiny. Návštěva proběhla v rámci projektu Visegradské skupiny zacíleného na sdílení zkušeností se zvyšováním energetické efektivity.