Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Ringlerová na konferenci v Chicagu o vztahu občanů k EU

17. dubna 2017

Zuzana Ringlerová přednesla na výroční konferenci Midwest Political Science Association v Chicagu příspěvek, který se zabýval podporou Evropské Unie občany EU. V příspěvku Zuzana Ringlerová ukazuje, jak - navzdory převládajícím teoriím - politická socializace v dětství nemá vliv na úroveň emocionální podpory politického systému v dospělosti.