Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Publikační úspěch a zahraniční výuka Hedviky Koďouskové

31. října 2015

Hedvika Koďousková a Petr Ocelík publikovali v kanadském odborném časopisu "Geopolitics of Energy" článek s názvem "China´s Oil and Gas Policy Towards Russia". Autoři vytvořili teoretický model energetické politiky nahlížející energetickou bezpečnost zcela v intencích geopolitiky (tzv. "strategický přístup k energetické bezpečnosti), a s jeho pomocí zkoumali charakter energetické politiky Číny vůči Rusku.

Hedvika Koďousková také v říjnu přednášela na partnerské univerzitě Collegium Civitas ve Varšavě. Vystoupila zde s kurzem "Energetické vztahy v Asii". Jádro kurzu spočívalo v aplikaci racionalistických teorií mezinárodních vztahů na konkrétní případové studie. Studenti se seznámili jak s charakterem energetických politik nejvýznamnějších aktérů (Rusko, Čína, Japonsko, Indie), tak s aktuálními souvisejícími tématy.