Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Publikační příspěvek Ivo Pospíšila

16. prosince 2015

Ivo Pospíšil přispěl několika kapitolami do čerstvě vydané publikace Kvasnicová, Jana - Šamánek, Jiří a kol.: Antidiskriminační zákon. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2015. Odkaz zde.