Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Projekt o energetických výzvách v Podunají úspěšně ukončen seminářem v Bruselu

12. prosince 2017

Dne 4. prosince se na stálém zastoupení Maďarské republiky v Bruselu konal odborný seminář s názvem „Can we complete gas market integration in the Danube Region by 2020?“. Seminář byl zároveň zakončením projektu, který probíhal celý letošní rok a jehož výstupem je publikace s názvem „Challenges and opportunities of natural gas market integration in the Danube Region: The South-west and South-east of the region as focal points for future development“, jejímiž autory jsou Martin Jirušek a Tomáš Vlček. První jmenovaný na semináři vystoupil s prezentací shrnující hlavní získané poznatky. Projekt probíhal pod záštitou Strategie EU pro region Podunají, která integruje země rozkládající se v povodí tohoto evropského toku.

Zmíněná publikace se zaměřuje na analýzu nejdůležitějších faktorů, které v současné době ovlivňují podobu sektoru zemního plynu v regionu Podunají. Studie si dále klade za cíl rozebrat hlavní výzvy, které se v dané oblasti objevily v souvislosti s posledním vývojem a formulovat doporučení, která v budoucnu povedou k úspěšné integraci plynových sektorů dotčených zemí. Vzhledem k charakteru plynového sektoru a jeho historickému vývoji obsahuje studie též část zabývající se hlavními výzvami ropného sektoru v jihovýchodní Evropě a srovnáním se sektorem zemního plynu.

Studie je volně ke stažení na tomto odkazu.