Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Proběhl workshop zaměřený na automatizovanou analýzu textu

21. prosince 2017

Ve dnech 18. až 20. prosince proběhl workshop zaměřený na automatizovanou analýzu textu s politicko-vědními aplikacemi vedený Jurajem Medzihorským z Institutu V-Dem při Univerzitě v Göteborgu. Studenti se seznámili s řadou metod na zpracování a analýzu textových dat za užití softwaru R počínaje základními klasifikačními technikami a konče strukturální analýzou témat. Workshop byl financován Fondem rozvoje Masarykovy univerzity.