Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Pozvánka na diskusi „Nízkouhlíková budoucnost ČR“

6. května 2015

Ve středu 13. května proběhne na FSS od 17 hodin v místnosti AVC (5. patro) diskusní seminář na téma „Nízkouhlíková budoucnost ČR“. Seminář se uskuteční v rámci projektu R&Dialogue, jehož cílem je společenský dialog mezi výzkumnými institucemi, organizacemi občanské společnosti a dalšími zainteresovanými stranami na téma přechodu k nízkouhlíkové energetice a ekonomice (k projektu viz tento odkaz).

Za Katedru MVES se semináře zúčastní Filip Černoch a Jan Osička. Dále zde vystoupí Vít Hladík (Česká geologická služba), Milan Šimoník (projektant, energetický analytik, Strana zelených), Bronislav Bechník (TZB-info), Vladimír Wagner (Ústav jaderné fyziky AV ČR) a Daniel Vondrouš (Zelený kruh).

Na seminář Vás srdečně zveme.