Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Petr Suchý a Vít Hloušek o vztazích Ruska a Evropy

26. září 2015

Ve svých nových publikacích udělali Petr Suchý a Vít Hloušek exkurs do historie. Podíleli se na knize editované Jiřím Hanušem „Rusko a Západ: Eseje o (ne)porozumění“ (viz zde). Petr Suchý se věnoval názorům George Kennana na Rusko a střední Evropu, Vít Hloušek se podílel na textu Kateřiny Hlouškové analyzující mispercepci ve vzájemných diplomatických vztazích Ruska a západní Evropy v 17. – 20. století. Kniha vyšla v brněnském nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury.