Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Petr Ocelík se zúčastnil workshopu Sociologického ústavu AV ČR

11. prosince 2015

Petr Ocelík se dne 9. 12. zúčastnil workshopu "Společnost a sítě: relační perspektiva v sociálních vědách" pořádaném Sociologickým ústavem AV ČR ve spolupráci s Katedrou sociologie FF UK a Mezinárodním politologickým ústavem MU. Jedná se o první setkání českých sociálních vědců a vědkyň, kteří se zabývají metodami a přístupy analýzy sociálních sítí (SNA). Hlavním cílem setkání je sdílení jejich znalostí a zkušeností týkajících se různých aplikací SNA.