Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Petr Ocelík prezentoval výsledky výzkumu v Brisbane

25. června 2018

Petr Ocelík představil výsledky výzkumného projektu, probíhajícího ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, zabývajícího se analýzou politických sítí v rámci českého uhelného sektoru na prestižním Sustainable Minerals Institute při University of Queensland v Brisbane, Austrálii.

Výsledky ukazují vysokou polarizaci názorů a postojů, které v důsledku brzdí schopnost formulovat jasnou politiku, která by uhelnému sektoru umožnila čelit bezprostředním i budoucím výzvám (např. energetická tranzice k nízkouhlíkové energetice apod.).