Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Petr Kaniok v projektu "Negotiating Brexit"

24. října 2017

Petr Kaniok se ve dnech 19. – 20. října účastnil v Londýne workshopu a následné první konference projektu „Negotiating Brexit“, který vedou Husseim Kassim (University of East Anglia) a Simon Usherwood (University of Surrey).

Projekt je zaměřen na odezvu Brexitu ve členských státech EU a v institucích EU, jeho první fáze se zaměřila na analýzu preferencí členských států a institucí EU ve vyjednávacím procesu. Výsledky analýzy shrnuje publikace „Negotiating Brexit: What do the UK´s negotiating partners want?“, která by měla být brzy dostupná zdarma on-line.