Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Petr Kaniok spoluautorem studie "Small Countries in the EU: The Czech Republic Case"

7. června 2016

Petr Kaniok publikoval (spolu s Robertem Majerem) v časopise Journal of Contemporary Central and Eastern Europe studii Small Countries in the EU: The Czech Republic Case. Studie je založena na rozhovorech s diplomaty a analyzuje chování České republiky v EU jako malého státu. Studie dospívá k závěru, že vlivem nízké socializace a neschopnosti přijmout roli malého státu, Česká republika nedokáže v EU efektivně jednat.