Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Pavel Pšeja jmenován do panelu hodnotitelů programu Marie Curie-Sklodowské

5. října 2016

Dr. Pavel Pšeja byl jmenován do pozice Vice-Chair panelu hodnotitelů pro společenskovědní projekty programu Marie Curie-Sklodowska Action při Research Executive Agency Evropské komise.

 

Gratulujeme!