Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Kaniok o Straně svobodných občanů a její strategii

17. července 2017

Petr Kaniok publikoval v prestižním časopisu East European Politics text s názvem "Free Citizens’ Party – from Brussels to Prague?". 

V textu se zabývá vztahem Strany svobodných občanů k Evropské unii, která může této euroskeptické straně paradoxně sloužit jako odrazový můstek k většímu vlivu na domácí politické scéně v České republice. 

Text je volně dostupný v síti Masarykovy univerzity na tomto odkazu