Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Osička, Ocelík a Dančák publikovali v Energy Strategy Reviews

1. června 2016

Jan Osička, Petr Ocelík a Břetislav Dančák publikovali článek s názvem "The impact of Polish unconventional production on the regional distribution of natural gas supply and transit: A scenario analysis" o dopadech rozvoje břidlicového plynu pro regionální trh se zemním plynem. Mezi hlavní zjištění patří zpochybnění obvykle uváděné konkurenceschopnosti těžby z břidlic a určení přeshraniční infrastruktury a otevřenosti národních trhů jako nutných faktorů pro případný rozvoj těžby. Článek, který vyšel v časopise Energy Strategy Reviews a je k dispozici na tomto odkazu