Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Osička & Černoch o české náklonnosti k jaderné energii

23. února 2017

Jan Osička a Filip Černoch publikovali text s názvem "Anatomy of a black sheep: The roots of the Czech Republic’s pro-nuclear energy policy". Text vyšel v časopise Energy Research & Social Science.

V době, kdy většina vyspělých států na světě hledá cesty, jak nahradit konvenční elektrárny obnovitelnými zdroji, v České republice jsou stále preferovaným zdrojem jaderné elektrárny. Vzhledem ke geografické blízkosti Německa a vlivu německého trhu na českou energetiku, je preference investičně náročných a výkonově neflexibilních jaderných elektráren jen obtížně vysvětlitelná standardními techno-ekonomickými nástroji. Článek proto vychází z hlavních konceptů Snyderovy "strategické kultury" k naznačení cest, jakými se pro-jaderná politika v českém politickém prostředí udržuje.