Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Odborník z Oxfordu bude přednášet o fungování energetických společností

31. ledna 2017

James Henderson (foto), uznávaný odborník na fungování energetických společností, Rusko a jeho energetický sektor z Oxfordského institutu pro energetickou bezpečnost, zavítá opět na naši katedru.

V týdnu od 3. do 7. dubna bude přednášet v kurzu Economics of Energy Corporations, v němž se zaměří na energetické řetězce v ropném a plynovém sektoru, rozdíly v působení státních a soukromých společností a vliv státních politik na výkon těchto společností. Zvláštní pozornost bude věnována ruským společnostem působícím v ropném a plynovém sektoru. Důraz bude kladen na aktuální trendy na globální úrovni.

Předmět Economics of Energy Corporations (MEB439) si můžete zapisovat v Informačním Systému Masarykovy Univerzity.