Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Ocelík & Osička o transformaci obchodování se zemním plynem ve střední Evropě

1. března 2017

Petr Ocelík a Jan Osička publikovali nový článek s názvem "Natural gas infrastructure and supply patterns in Eastern Europe: Trends and policies". Text vyšel v časopise Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. 

V posledních letech prodělal evropský obchod se zemním plynem značné změny v důsledku rozvoje břidlicového plynu v Severní Americe, Z těchto změn těžili zejména obchodníci a koncoví zákazníci v západní Evropě, východo-evropských států se tyto změny z důvodu uzamčení národních trhů dlouhodobými kontrakty dotkly v menší míře. Článek podrobně rozebírá překážky, které omezují východoevropské státy ve využívání nových způsobů cenotvorby dnes již obvyklých v západní Evropě, a identifikuje mechanismy, pomocí kterých by tyto státy mohly dosáhnout na komparativně levnější dodávky plynu ze západu. Finální část textu se věnuje případným důsledkům takových změn pro jednotlivé aktéry obchodu a představuje potenciální "vítěze" a "poražené" mezi nimi.

 

Přístupk textu můžete získat zde