Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Ocelík na univerzitě v Tbilisi

10. května 2017

Petr Ocelík minulý týden navštívil Gruzínsko-americkou univerzitu ve Tbilisi. Součástí pobytu byla prezentace případové studie České republiky v rámci mezinárodního projektu COMPON zaměřeného na výzkum klimatických politik a také jednání o možné spolupráci mezi Katedrou mezinárodní vztahů a evropských studií a hostitelskou institucí.