Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Nový projekt ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU

31. března 2015

V polovině března odstartoval na Katedře MVES nový projekt ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU. V rámci projektu bude projektový tým složený z pracovníků obou fakult seznamovat širokou i odbornou veřejnost s problematikou změn klimatu, jejich dopady na společnost a technologií zachycování a ukládání uhlíku jako jedním z možných řešení.

V rámci projektu tým navázal úzkou spolupráci s technickou univerzitou v norském Trondheimu, jejíž pracovníci se technologií zachycování a ukládání uhlíku intenzivně zabývají. Studenti MU se mohou v následujících měsících mimo jiné těšit na specializovaný kurz zabývající se problematikou z pohledu přírodních i sociálních věd, specializovaný workshop se zainteresovanými stakeholdery, putovní výstavu atd. Informace budou postupně přibývat na tomto webu.