Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Noví absolventi programu European Governance

16. října 2016

V pátek 14. října byly v Utrechtu předány diplomy desíti novým absolventům našeho double degree programu European Governance. Slavnostní předání proběhlo v rámci European Governance Day.

Dopoledne se konaly workshopy zaměřené na psaní závěrečných prací i na získávání zaměstnání v institucích EU po skončení studia. Odpoledne následovala ceremonie předávání diplomů Utrechtské a Masarykovy univerzity a nakonec se uskutečnila velmi zajímavá interaktivní přednáška bývalého nizozemského ministra zahraničních věcí Bernarda Bota, který hovořil o nutnosti flexibility evropské integrace.

European Governance Day byl vynikající příležitostí propojit absolventy a stávající studenty programu. Masarykovu univerzitu reprezentoval Vít Hloušek.

Na fotogalerii z události se můžete podívat na našem profilu na Facebooku