Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Nové kurzy zvyšující metodologické kompetence Ph.D. studentů

27. října 2017

Již zkraje podzimního semestru proběhla první část metodologických workshopů, v nichž se studenti seznámili s rámcem lineární regrese při využití softwaru R. Úvodní kurzy obstarali Zuzana Ringlerová a Lukáš Lehotský z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Navazující pokročilý workshop pokrývající mimo jiné diagnostiku předpokladů a techniky robustní regrese vedl Constantin Manuel Bosancianu ze Středoevropské univerzity přednášející kurz rovněž na metodologické škole Evropského konsorica pro politický výzkum (ECPR). V prosinci bude série pokračovat workshopem automatizované analýzy textu a seminářem modelovaným po vzoru ECPR Joint Sessions.