Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Nová kniha "Postlisabonské procesy v Evropské unii"

14. května 2015

V nakladatelství Masarykovy univerzity právě vyšla nová kniha s názvem "Postlisabonské procesy v Evropské unii". Knihu, která se zabývá vybranými procesy v EU po přijetí Lisabonské smlouvy, vytvořil autorský tým Markéta Pitrová, Zdeněk Sychra, Hubert Smekal,Petra Kuchyňková, Ivo Pospíšil, Vratislav Havlík, Radana Kubová, Lenka Kováčová, Pavlína Janebová, Tomáš Manosoglu a Katarína Šipulová.

Cílem publikace je zjistit, zda novinky ve smluvním rámci pomáhají EU v dosažení jejich cílů a řeší výzvy nastolené po roce 2009. Pozornost se proto soustředila nikoliv na smlouvu samotnou, ale především na vývoj různých agend po modifikaci primárního práva a analýzu podmínek nového řádu vládnutí v EU. Kniha se skládá z celkem devíti tematických celků a zahrnuje tyto problémy a oblasti činnosti: revize primárního práva a jeho specifika, fenomén evropského konstitucionalismu, ochrana lidských práv v EU, postavení EU v rámci vnějších vztahů a ve smyslu regionálního aktéra, HMU, reforma komitologie, fungování Evropské občanské iniciativy a fenomén leadershipu Německa. Publikace je určena odborné veřejnosti v oblasti evropských studií.

Dnes proběhl za účasti autorského týmu křest knihy v knihovně FSS MU. Na fotografie se můžete podívat zde.